www.3522.com

天津市医药集团有限公司所属www.3522.com-3522vip-新葡萄京官网事业单位公开招聘工作人员总成绩和体检通知


 

    天津市医药集团有限公司所属www.3522.com-3522vip-新葡萄京官网事业单位公开招聘工作人员总成绩已在中天人力资源网、天津市医药集团有限公司网页、www.3522.com-3522vip-新葡萄京官网网页发布,请考生们及时查阅。

    同时,请面试已通过的考生,进入体检环节,体检时间和要求请查看报名时所留电子邮箱。

    中天人力资源网www.cnthr.com

    天津市医药集团有限公司http://www.pharm.com.cn

    www.3522.com-3522vip-新葡萄京官网网站

 

www.3522.com-3522vip-新葡萄京官网

                                                  2020年09月01日